ความเห็น 362002

การใช้ ICT ในการจัดการความรู้ในองค์กร

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์อรรณพ

  • เข้ามาเรียนรู้เช่นกันครับ
  • ขอบคุณสำหรับ ABC-model หาอยู่ตั้งนานครับที่อัฟเกรดที่สุด