ความเห็น 361245

KM ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (๘) : สิ่งที่ "นายแผ่นดิน" พูดไว้บนเวที ตอนที่ ๑...(สู่เส้นทางการเป็นบล็อกเกอร์)

เขียนเมื่อ 

สวัสดครับ  อ.แป๋ว

P
.....

มาตามอ่านที่หลัง (อีกแล้ว) คุณแผ่นดินพูดและเขียนออกมาจากใจ   พี่ก็รู้สึกเช่นนั้นค่ะ

หากเราไม่เปิดใจเขียน ไม่เปิดใจรับ การแลกเปลี่ยนด้วยใจคงไม่เกิดขึ้นจริงมั้ยค่ะ?

..... 

ผมเองก็เห็นด้วยกับทัศนะของอาจารย์แป๋วทุกประการ  ไม่ว่าจะเป็นทั้งในบทบาทของผู้เขียน หรือผู้อ่าน  เราต่างก็ต้องเปิดใจที่จะเข้าสู่เวทีแห่งการเรียนรู้แห่งนี้อย่างไม่มีสิ่งอื่นแอบแฝง

มาด้วยใจ  จึงย่อมดำรงอยู่ด้วยใจ ...

และความเชื่อเช่นนี้ก็ถูกกล่าวซ้ำจาก พ่อครูบา ฯ อย่างชัดเจนแล้วว่า  ในโลกแห่งการเรียนรู้ใบนี้  เราไม่อาจสวมหน้ากากมาหลอกกันได้ ...

มิตรภาพที่ยั่งยืน หรือแม้แต่ที่กำลังมีตัวตนอย่างชัดเจนอยู่ในขณะนั้ก็ล้วนก่อเกิดจากการเปิดใจของทุกท่าน...

....

ขอบพระคุณมากนะครับ และต้องขออภัยที่ตอบบันทึกล่าช้า