ความเห็น 354381

KM ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (๘) : สิ่งที่ "นายแผ่นดิน" พูดไว้บนเวที ตอนที่ ๑...(สู่เส้นทางการเป็นบล็อกเกอร์)

เขียนเมื่อ 
  • นอนไม่หลับ...
  • ไม่มีคนคุยด้วย  ไม่รู้เขาไปไหนกันนะวันนี้
  • อ่านบันทึกที่นี่ทีไรก็สุขใจกลับไปทุกครั้งเลย
  • ราตรีสวัสดิ์ค่ะ