ความเห็น 353856

ให้...

เขียนเมื่อ 
  • เมื่อไรที่หันหลังให้ได้  เกิดขึ้นครั้งหนึ่งได้  ก็ต้องมีครั้ง 2 ขึ้นอยู่กับ  
  • ใครทำให้เกิดก่อนกัน..อย่ามาว่ากันว่า...ไม่ได้ให้

ให้...มานานแล้ว

ให้...จนเคยตัว