ความเห็น 352209

ให้...

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจค่ะ

ทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะ

เราต้องเข้มแข็ง เราจึงยืนหยัดอยู่ได้