ความเห็น 324765

ไก่...เบตง (ดูรูปก่อน)

เขียนเมื่อ 

  เรียน  คุณข้ามสีทันดร

   การเลี้ยงไก่เบตง นั้นเลี้ยงได้หลายวิธีผสมข้ามพันธุ์กี่สายเลือด การเจริญเติบโตยังช้า เหมือนไก่พื้นเมืองทั่วไป ถ้าให้อยู่ได้เลี้ยงกึ่งปล่อยให้อาหารเม็ดช่วยเสริมนั้พออยู่ได้ การฉีดวัคซีนต่างๆต้องตรงตามกำหนด ราคาขายในท้องถิ่นตั้งสูงเกินไป ทั้งราคาไก่ใหญ่และราคาลูกไก่เล็ก อายุ 2 สัปดาห์ คู่เป็น100 ไม่จูงใจให้มือใหม่หันมาเลี้ยง ขอบคุณมาที่เข้ามาเยี่ยมเยี่ยน ลปรร.