ความเห็น 324685

ไก่...เบตง (ดูรูปก่อน)

เขียนเมื่อ 

          สวัสดีครับ พี สุนิต.

                 ขอคุณมากครับ ที่แวะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ไก่เบตง จะเลี้ยงทางเหนือน่าจะเลี้ยงได้เพราะสายพันธุ์ มาจากประเทศจีน แต่ช่วงแล้งบ้านเรานานอาจจะมีผลกระทบเรื่องการเจริญเติบโตในช่วงนี้ กลับมายะลาลองหาไปเลี้ยงดู สัก 4-5 ตัวดูก่อน

    ส่วนเรื่องยาง ก็เลือกพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศที่ใกล้เคียงบ้านเราให้มากที่สุด ใกล้ภูเขาและแหล่งน้ำ ความชื้นสูงไว้ก่อน เพราะช่วงแล้งที่เหนื่อ นั้นแล้งแห้ง(อบอ้าว)ไม่ร้อนชื้นเหมือนบ้านเรา ส่วนตันพันธุ์ ทางที่ดี ควรเป็นต้นที่เพาะเมล็ดในถุงแล้วติดตา ซึ่งสามารถทนแล้งได้ดีกว่ายางที่ติดตาในแปลงแล้วถอนมาชำในถุงเพื่อเลี้ยงให้แตกยอด 1 ฉัตร 2 ฉัตรแล้วนำไปปลูก วิธีนี้รับรอง ผ่านปลูกซ่อมน้อยที่สุด