ความเห็น 321497

การประชุมผู้บริหารกรมฯครั้งที่ 33/2550

เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยอย่างยิ่งครับกับกรณีของยุวเกษตรกร
  • KM เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส ทุกเรื่องนะครับ
  • ขอบพระคุณมากครับที่นำมาแลกเปลี่ยน