ความเห็น 3156732

๑,๒๒๐ โควิดกับคลัสเตอร์โรงเรียน..บทเรียนที่ต้องไม่เกิดขึ้น

เขียนเมื่อ 

มีทั้งสิ่งที่ควบคุมได้ และ ควบคุมไม่ได้ครับ ท่าน ผอ.

ต้องระมัดระวังกันต่อไป ;)…