ความเห็น 3155096

ชีวิตที่พอเพียง 3868. พลังความดี

เขียนเมื่อ 

จงรังเกียจหรือเกลี่ยดความชั่ว แต่อย่าเกลียดคนชั่ว จงให้ความเมตตาโดยหาทางช่วยให้เขาเปลี่ยนเป็นคนดี

ทำได้แค่แผ่เมตตาเข้าหาคนที่เกลียดชังเรา อาจจะทำให้จิตใจเราดีขึ้น และสามารถเข้าหาคนที่จะไปปฏิสัมพันธ์ด้วยค่ะ