ความเห็น 3155094

๑,๑๘๖ ทดลองเกษียณ....

เขียนเมื่อ 

ความหนาว ความเหงาอาจทำให้เศร้าได้ ทุกสิ่งเกิดขึ้นดีเสมอ

ถึงเวลาที่โลกมา set ระบบให้มนุษย์สนใจธรรมชาติให้มากขึ้น

ถึงเวลาที่ทุกคนต้องสนใจ มีวินัยใส่ใจตนเองและคนรอบข้าง ใครทำไม่ได้อาจต้องจากไปค่ะ