ความเห็น 3153533

ชีวิตที่พอเพียง 3783a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๙ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

เขียนเมื่อ 

ไทยเราดูยังใส่แมสกันดี ยกเว้นเข้าร้านอาหาร ต้องเอาแมสออก ถ้าเกิดมีคนติดเชื้อก็อาจติดได้ สังเกตดูร้านอาหารต่างๆ ก็ลดความเข้มงวดลงเยอะค่ะ