ความเห็น 3122904

พระโพธิสัตว์

เขียนเมื่อ 

ความสุขจากการให้ คือปัจจัยชี้บอก ใช่ไหมครับอาจารย์…