ความเห็น 3107001

๗๔๙. ไปต่างประเทศ...

เขียนเมื่อ 

ถ้าสิงคโปร์แนะนำให้ไปดูเรื่องการศึกษาเลยครับ น่าสนใจมาก