ความเห็น 3106998

๗๔๙. ไปต่างประเทศ...

เขียนเมื่อ 

ทรงจำได้แม่น การไปต่างประเทศนั้น “เปิดกะโหลก” ผม และทำให้ผมรักประเทศของมากขึ้นเยอะ….