ความเห็น 3102662

ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน.

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งคะ ^^