ความเห็น 3098767

สุดท้าย..ท้ายที่สุด

เขียนเมื่อ 

ท้ายที่สุดแล้ว เราได้รู้ถึงคุนค่าของความเป็นคน ^^