ความเห็น 3092234

"ทำงานได้อย่างมีความสุข และแม่เลิกเหล้าให้ลูกด้วยจดหมายฉบับเดียว" ... (เสียงสะท้อนคิดจากกิจกรรมในครึ่งภาคเรียน ๑/๒๕๖๑)

เขียนเมื่อ 

ทุกอย่าง ต้องผ่านกระบวนการไปสู่ปลายทางแบบ “เด็ดยอด” ไม่น่าจะสร้างความแกร่งที่ดีงามได้หากแต่คือความเปราะบาง

การเรียนการสอนทำนองนี้ที่เน้นให้ผู้เรียนทำโน่นนี่เสริมการเรียนหลักๆ ในชั้นเรียนก็มีสถานะเดียวกับที่ผมพูด -

ชื่นชมครับ