ความเห็น 3086418

บันทึกเพื่อหมูย่างของชาวตรัง

เขียนเมื่อ 

แหม ไม่เอารูปมาล่อให้หิวกันหน่อย