ความเห็น 3082319

น้ำปลาปู.....

เขียนเมื่อ 

เคยอ่านจากหนังสือตอนเด็ก ๆ  "น้ำปู๋"

อันเดียวกันหรือเปล่าครับ ดูน่าอร่อย