ความเห็น 3080069

ตีผึ้ง Honey bee.....

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์แผ่นดิน

-ถือเป็นภูมิปัญญาที่น่าเก็บเอาไว้ส่งต่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ครับ

-ขอบคุณทีี่มาเยีี่ยมและให้กำลังใจครับ