ความเห็น 3080025

ตีผึ้ง Honey bee.....

เขียนเมื่อ 

หากิ่งไม้แห้งๆ มามัดรวมกันให้มีขนาดพอดีมือ หลังจากนั้นก็นำเอาใบไม้สดมามัดรวมกับไม้แห้งอีกรอบ "ทิดเอ๋"เล่าให้ผมฟังว่าเป็นการทำ"คบใบไม้สด"มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เวลาจุดไฟแล้วจะเกิดควันมาก

...

ภูมิปัญญาที่งดงามและสง่างามโดยแท้ครับ