ความเห็น 3079388

"ฉันจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจของฉันตลอดไป"

เขียนเมื่อ 

พบคุณแสงแห่งความดีครับ