ความเห็น 3079382

"ฉันจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจของฉันตลอดไป"

เขียนเมื่อ 

ขุดบันทึกดีๆมาเขียนเลยนะครับ

เย้ๆ