ความเห็น 3078222

ภาสกร เตือประโคน ...เขียนประวัติตัวเอง เพื่อทบทวนตัวตน

เขียนเมื่อ 

เป็นวิทยากรเยอะแล้วนะครับ

มาชื่นชมครับ

อันนี้เหมือนคุณแผ่นดินเลย