ความเห็น 3078101

"อยู่กับใคร?" ... (นุสนธิ์บุคส์)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจเนื้อความทั้งหมด

มาแจ้งว่าหนังสือผมได้คำนิยมจากคุณหมอวิจารณ์แล้ว

เย้ๆๆๆ

มาแจ้งอาจารย์ล่วงหน้าครับ


คำนิยมจากคุณหมอวิจารณ์