ความเห็น 3077729

"อยู่กับใคร?" ... (นุสนธิ์บุคส์)

เขียนเมื่อ 
ยินดีครับ คุณเพชรฯ เพชรน้ำหนึ่ง ;)...