ความเห็น 3075637

เก็บตกวิทยากร (38) มีความหมายใดในแผนงาน (สโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์)

เขียนเมื่อ 

เห็นชื่อคณะแล้วก็รู้สึกถึงวิสัยทัศน์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ;)...