ความเห็น 3074182

การย้ายกับการสั่นสะเทือนต่อองค์กร (รึเปล่า)

เขียนเมื่อ 

ต้องใช้ระบบของ KM

ให้มีการถ่ายทอดความรู้เอาไว้ก่อนครับ

ตามมาชื่นชม

รออ่านอีกครับ