ความเห็น 3074102

ปฐมบรมราชโองการในพระมหากษัตริย์ไทย

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากเลยครับ

หายไปนานมากๆครับ