ความเห็น 3072926

๔๒. มีลาภก็เสื่อมลาภได้...ให้ระวัง

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ เปิดกระโหลกเลยทีเดียวครับ