ความเห็น 3072514

ฮักนะ...หาบต๋องตึง...ไป"ส้าบะแต๋งซ้าง"

เขียนเมื่อ 

ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอด (คุณ) เพชร ครับ ;)...