ความเห็น 3072312

คนเห็นคน : เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เขียนเมื่อ 

ชอบใจเรื่องเกษตร์อินทรีย์

กำลังปลูกผักเพิ่ม

แต่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเลยครับ

5555