ความเห็น 3072177

คนเห็นคน : เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เขียนเมื่อ 

ชอบมากเลยครับ กับฐานคิดที่ว่า

"ปลูกเอง กินเอง เื่อแผ่"

นี่คือปฐมบทของความมั่นคงทางชีวืต และอาหาร และเชื่อมร้อยสู่สังคมนอกครัวเรือนฉันญาติมิตร