ความเห็น 3072006

พ.ด.ปอเหลือง พอเพียงก็เพียงพอ.......

เขียนเมื่อ 

ชอบใจไม้ไผ่เอามาทำโดม

น่าสนใจมากๆ

ขอบคุณมากๆครับ