ความเห็น 3070035

ฝึกเด็ก ๆ ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ด้วยความง่ายงามของชีวิต

เขียนเมื่อ 

อ่านและมีความสุข

ต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยครับ

ไปช่วยน้ำท่วมมาครับ