ความเห็น 3069698

มหาวิทยาลัยทักษิณช่วยชาวบ้านน้ำท่วมที่ อำเภอสิงหนคร กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา(2)

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าไปเกาะหมาก

มีเพื่อนอยู่แถวนั้น

เป็นครูเกาะหมาก

เอาภาพมาดูบ้างนะบัง