ความเห็น 3068452

เยี่ยมโรงงานผลิตอุปกรณ์สร้างภาพทางรังสีระบบดิจิทัล (digital imaging system)

เขียนเมื่อ 

มีหลายประเภทมากเลยครับ

ชอบใจการเขียนอ่านง่ายมาก

ขอบคุณมากๆครับ