ความเห็น 3067114

พระอภัยให้ข้อคิด 3

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ขจิตควรศึกษาพระอภัยนะเพื่อเจริญรอยตามได้...55.....