ความเห็น 3066001

สำรวจค่ายต้านลมหนาวสานปัญญา(ภูหินร่องกล้า)

เขียนเมื่อ 

คนสำรวจค่ายสำคัญมาก เหมือนนักสังเกตการณ์ เหมือนนักปั้น นำเอาข้อมูล หรือต้นทุนจากการสำรวจมาออกแบบเป็นโจทย์การเรียนรู้คู่บริการ และโจทย์นั้นก็หมายถึงความต้องการของชุมชนที่เป็นได้ทั้ง ปัญหา และศักยภาพที่จะต่อยอด

หากคนสำรวจค่าย เป็นทีมเดียวกับคเตรียมค่าย......นั่นคือปัจจัยความสำเร็จเชิงสำเร็จรูปที่เราต้องตระหนัก และอย่าละเลยที่จะมองข้ามสิ่งนี้

คนี่ไปเห็นที่ทางก่อนกลับมานำพาผู้คนไปที่นั่นอีกรอบ โดยเนื้อแท้ อาจมีภพชาติอื่นที่ยึดโยงมาสู่ภพชาตินี้ก็เป็นได้ 5555