ความเห็น 3065008

บทเรียน.. ชีวิต

เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตถอดบทเรียนชีวิตและความรู้สึกค่ะ อาจารย์JJ ที่เคารพ

โอกาสต่อไป อยากขอ KM ชีวิตกับอาจารย์ ร่วมกับทีมเราด้วยนะคะ