ความเห็น 3064654

สัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต : 5 กลไก 5 ประเด็นเชิงรุกการพัฒนานิสิต (ดร.มลฤดี เชาวรัตน์)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจประเด็นเชิงรุกต่างๆที่มหาวิทยาลัยทำ

ในอนาคตจะมีนิสิตที่มีคุณภาพออกมา

ขอบคุณครับ