ความเห็น 3063295

สร้างความสุขให้ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา จ.นครปฐม

เขียนเมื่อ 

งดงามเสมอครับสำหรับกิจกรรมของการเยี่ยมยามกลุ่มคนที่เคยท่องโลกและสร้างโลก หรือสังคมมาก่อน --

ช่วยตอกย้ำให้รู้ว่า ในความเดียวดาย ก็ใช่จะโดดเดี่ยวเสมอไป

ชื่นชม ครับ