ความเห็น 3062355

การศึกษาฝรั่งเศสผ่าน Baccalauréat 2016 ข้อสอบจบม.6-เข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 9 (1)

เขียนเมื่อ 

ถ้าเราฝึกผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมให้ได้ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการทำข้อสอบ ผู้เรียนจะได้ทักษะนี้ติดตัวไปจนโตค่ะ