ความเห็น 306019

โลกทั้งผอง...ล้วนพี่น้องกัน

บัญชา ธนบุญสมบัติ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณ Man In Flame

          น่าสนใจมากครับว่าเป็นรากเดียวกันจริงหรือไม่ หรือเป็นความบังเอิญ