ความเห็น 3059506

พ่อเชื่อของพ่อเสมอมาว่า...ดอกไม้แม้นว่ามันจะบานช้า...แต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องบาน

เขียนเมื่อ 

ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น

ผมเชื่อเช่นนั้น...

สู้ๆครับ อยู่มหาวิทยาลัยแล้ว ไวมากๆ