ความเห็น 3058630

ความฝัน

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ

เราทุกคนมีศักยภาพ

ขึ้นอยู่กับว่าจะค้นพบ หรือถุกค้นพบช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง