ความเห็น 3058590

บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ (กิจกรรมอิสระ 2)

เขียนเมื่อ 

เป็นการช่วยเหลือสังคมที่ง่ายงามที่สุดอีกวิธีการหนึ่ง และขอบคุณที่สืบค้นความรู้อื่นๆ มาฝากผู้อ่าน นะครับ