ความเห็น 3058493

เข้าร่วมโครงการ Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมครับ เพราะนิสิตเล่าต่างจากคนอื่น โดยเฉพาะการเล่าถึงมุมมองของตนเองว่าชอบประเด็นอะไร หรือสนใจประเด็นอะไรเป็นพิเศษ

และสิ่งแวดล้อม ก็เป็นกระแสหลักของโลกใบนี้มาหลายชั่วยุคสมัย