ความเห็น 3055645

วันที่สิบแปด ลูกโป่งประหลาด (9 มิถุนายน 2559)

เขียนเมื่อ 

อ่านสนุกเห็นภาพการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนในแบบบันเทิงเริงปัญญา

เยี่ยมมากครับ